Vad är en mäklares uppgift?

Av | december 10, 2019

När man tecknat ett uppdragsavtal med en fastighetsmäklare börjar dennes kärnuppgift vilket är att hitta spekulanter. För att kunna utföra kärnuppgiften måste mäklaren antingen ha en köpare klar i sitt kundregister eller annonsera ut bostaden på olika marknadsplatser. När mäklaren väl hittat en köpare antas denna i ett tidigt skede vilja undersöka bostaden, något mäklaren också måste uppmuntra till enligt fastighetsmäklarlagen.

Första gången en framtida köpare kan beskåda bostaden är oftast under den öppna visning som mäklaren anordnar. Mäklaren kan själv fysiskt vara på plats under visningen eller låta någon annan mäklare sköta den. I fallet med öppna visningar kan mäklaren även låta en assistent hålla i visningen så länge denna inte förväxlas med fastighetsmäklaren. Självklart får även ägaren av bostaden visa den för intresserade spekulanter. Det viktigaste i alla dessa fall är tydligheten mellan spekulanten och den som visar bostaden. Om det är en assistent som visar bostaden bör spekulanten vara medveten om att denna förmodligen inte innehar samma kunskap som mäklaren. I fallet där ägaren håller i visningen ska spekulanten få reda på detta och på så vis veta att personen inte innehar en oberoende ställning till bostaden.

En annan viktig uppgift som mäklaren innehar är att upprätta alla juridiska dokument som krävs för att ett köp ska kunna genomföras. Intressant nog går det att förhandla bort just denna del vilket gör att endast tre moment, strikt tolkat, är obligatoriska för mäklaren ska få förmedla bostaden. Dessa moment är följande:

  1. Ett skriftligt uppdragsavtal
  2. Hitta motparten till säljaren (kärnuppgiften)
  3. Upplysa och kontrollera så att bostadsförsäljningen går rätt till